עוגן

 קבוצת עבודות מסוף  2018

עוגן  

קבוצת עבודות בנושא  עוגנים קיימים , העבודות גדולות.