2020

 קבוצת עבודות משנת  2020

2020

 עבודות בטכניקות שונות , על קנווס, נייר בורדה, וצילום מעובד . .

©  All rights reserved to Aya Sarig 2019