top of page
Capturemain cut 001_edited_edited_edited.jpg

SELECTED WORKS עבודות נבחרות

VOID
איה סריג, צילום מטופל  21-90_edited.jpg

מקופלים

הסדרה מעצימה את ההתמקדות , ההתכנסות , הפנימיות ... כמו היכולת למצוא עוד בקיים בנוכח ,הפשוט חסר החשיבות , וכאשר אנו נותנים לו את הבמה - הוא יפה עדין רגיש לירי ופיוטי .

הקונטרסט הגדול בעבודות גדולות מימדים מול ההתכנסות פנימה , אל שקט אחר , אל מבט  פנימי בוחן  ומעריך דברים אשר כבר נשכחו.

THIRTY THREE

BURDA בורדה

 ניירות בורדה שונים בגודל וההדפס מהווים את הבסיס    לעבודות אלה

הקשר בין הנייר הבסיסי לעבודה משתנה בכל פעם . פעם מדגיש  פעם מכסה . שומר ומסתיר את התכונות שהנייר הגיע איתם . 

FYI: I'M ABOUT TO LOVE YOU
סריג איה ,צל צהוב 1  ,2019,טכניקה מעורבת על קנווס,100-60..jpg

מופשט על קנווס    

עבודות  מופשטות גדולות מידה המשתפות את הצופה ברגעים של  תחושה , כוונה, מחשבה , כניסה פנימה אל הלב .

HomeSecretsInst_OKLP-038-C1 .jpg

קולאז' גזרות

קולאז של פיסות אקרעיות של גזרות, היוצרות משהוא אחר

לעיתים בעל צורה פיגורטיבית  לעיתים  מופשט, ספק גשמי  ספק ערטילאי .

FRAGILE CONCRETE
THE MOON IS PINK
Capturemain cut 001_edited_edited.jpg

גדולי  מימדים

עבודות על בדי ענק , מתמסרות לחלוטין לעבודת הציור ההןלכת אל הבילתי ידוע  , הולכת  ובודקת  והולכת  ובודקת עד  השלמה .